2 myśli nt. „Kontakt

  1. Hi, I just came across your site i needed some embarrassing advice but didn’t know if you gave that type of advice. I cant really talk to people around here about it so just thought id ask

    Thomas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *